Ang mga mala-anghel na nilalang na inukit ng kamay mula sa Olive Wood sa Bethlehem ng mga lokal na artista. Ang mga anghel ay madalas na inilalarawan sa maraming sanggunian sa Bibliya.

Anghel

13 item

13 item

X