All the Handicrafts FROM THE HOLY LAND Shopping never been easier! Բառը

Recently Added Products

Our Featured Products

Our Special Products

Find out more about Holy Land Shopping - Bethlehem

 • Testimonial From Dora K.

  I have visited The Three Arches shop since year 2000 and I like the hospitality of the staffs and I really appreciate the welcoming words of Mr. Maher Canawati.
  Please do come and have a happy shopping at the famous shop in Bethlehem: The THREE ARCHES Shop.

 • Testimonial From Leah O.

  Such an amazing store and wonderful people! Enjoyed my visit so much this week!

 • Testimonial from Mike L.

  I’ve been to The Three Arches both times I’ve visited Bethelehem. Highly recommend! The staff is always very friendly, never pushy. The quality of their high end jewelry and hand made olive wood is incredible. You will not find anything comparable anywhere in the world. If you’re looking for that special piece to remind you of your visit to the Holy Land don’t waste your money in the Bazaar, go to The Three Arches!

 • Testimonial from Guy P.

  We were very happy and surprised by the variety and quality of merchandise and the no pressure friendliness of their staff at their shop in Bethlehem. My wife purchased a beautiful necklace and I purchased a very nice, unique wood carving which they sent home to the US for me. I highly recommend a visit to their shop to see what they have.

ՓՈՐՁԸ

Մենք ունենք ավելի քան 40 տարվա փորձ ապրանքներ պահեստավորելու և տարածելու հարցում: Մեր գործընթացները ժամանակին փորձարկված են, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք ձեզ առաջարկել առավել արդյունավետ և արդյունավետ ծառայություն:

Ներբեռնեք մեր ծրագիրը

Հետադարձ Կապ

Manger Street Բեթղեհեմ, Պաղեստին

Bethlehem +972 52-570-0256

ԱՄՆ անվճար անվճար 1-877-777-8727

E-mail: mahernc@holylandshopping.com

X